Canvas GuiderNylige opdateringer

Nylige opdateringer

 • Du kan oprette et spørgsmål, der her flere tomme felter for studerende at udfylde. Du kan oprette en sætning med flere tomme felter, som demonstreret i denne lektion, eller du kan benytte de samme trin for at oprette en liste.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes
 • Du kan oprette et enkelt udfyld-det-tomme-felt spørgsmål i din quiz.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes
 • Du kan oprette et spørgsmål for studerende, der er et sandt eller falsk svar.

  Hvis du har behov for at redigere et sandt/falsk spørgsmål efter offentliggørelse af quizzen, kan du benytte quizombedømmelse til at redigere quizspørgsmål og bede Canvas opdatere karakterer for studerende, der allerede har taget quizzen.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes
 • Du kan oprette et multiple choice spørgsmål for dine studerende.

  Hvis du har brug for at redigere et multiple choice spørgsmål efter offentliggørelse af quizzen, kan du benytte quizombedømmelse til  at redigere quizspørgsmål og bede Canvas opdatere karakterer for studerende, som allerede har taget quizzen.

  For at beregne scorer for Multiple Choice Quiz Spørgsmål inddeler Canvas det total antal mulige points med antallt af korrekte svar for det pågældende spørgsmål. Dette antal er tildelt for hvert korrekt svar valgt og fratrukket for hvert forkert valgt svar. Ingen points tildeles eller fratrækkes for korrekte eller forkerte svar, der ikke er valgt. For eksempel, en instruktør har oprettet et Multiple choice quiz spørgsmål med 9 mulige points, der inkluderer tre korrekte valg og to forkerte valg. Hvis en studerende vælger to korrekte svar og et forkert svar, skal de tildeles 3 totale points for det spørgsmål. Dette vil blive beregnet ved at tildele 3 points (9 totale points delt med 3 korrekte svar) for hvert korrekt svar og fratrukket 3 poits for det forkerte svar.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes
 • Du kan oprette en quiz, der benytter en spørgsmålsgruppe forbundet til en spørgsmålsbank.

  Når du forbinder til en Spørgsmålsbank til en spørgsmålsgruppe, vil du se alle spørgsmålsbankerne, som du har opbygget i det samme kursus og spørgsmålsbanker, du har favoriseret i andre kurser, hvor du er instruktør. Du vil også se spørgsmålsbanker, der er blevet tilføjet af din administrator til din underkonto, hvilket gør det nemmere for instruktører i den samme afdeling eller program at dele ressourcer.

  Canvas vil referere til din valgte spørgsmålsbank, når hver studerende tager quizzen. Hver studerende vil få et tilfældigt antal spørgsmål udtrukket fra banken. For eksempel, hvis du ønsker at benytte spørgsmål fra Engelsk Afdelingen og de har 7 spørgsmål i deres spørgsmålsbank, men du kun ønsker, at spørgsmålsgruppen viser 2 spørgsmål, vil Canvas tilfældigt trække 2 af de 7 spørgsmål til hver studerende, der tager quizzen.

  Hvis du har brug for, at dine spørgsmål vises i en bestemt orden, kan du tilføje individuelle spørgsmål eller finde spørgsmål i stedet for at oprette en spørgsmålsgruppe.

  Bemærk:

  • Når der benyttes spørgsmålsbanker, skal du sørge for at foretage ændringer i spørgsmålsbanken før quizzen gøres tilgængelig. Selvom du kan foretage ændringer i spørgsmålsbanken efter en quiz er offentliggjort, vil studerende, der allerede har åbnet eller fuldført quizzen ikke se ændringerne, hvilket kan påvirke deres karakterer. Studerende, der begynder deres quiz efter ændringer er foretaget vil se dine opdateringer.
  • Spørgsmål, der er forbundet til en spørgsmålsbank, kan ikke blive bedømt igen, eftersom de måske benyttes i mere end én quiz.
  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes
 • Du kan oprette et spørgsmål, der har flere svar.

  Bemærk: Denne spørgsmålstype tildeler en del af de mulige points for hvert korrekt svarvalg og trækker en tilsvarende del fra for forkerte svarvalg. Hvis du har brug for at redigere et flere-svar spørgsmål efter offentliggørelse af quizzen, kan du benytte quizombedømmelse til at redigere quizspørgsmål og bede Canvas opdatere karakterer for studerende, der allerede har taget quizzen. Denne mulighed virker kun for ombedømmelse af eksisterende spørgsmål, ikke fuldstændig sletning af spørgsmål.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes
 • Du kan oprette et spørgsmål, der har flere valgmuligheder for studerendes svar. Du kan oprette en sætning med flere svar, som demonstreret i denne lektion, eller du kan benytte de samme trin som for at oprette en liste.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes
 • Et Likert skala spørgsmål er en liste af udsagn med svar, der indikerer enighed. Canvas's multiplel rullespørgsmålstype kan benyttes for Likert-lignende spørgsmål i spørgeundersøgelser.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Likert, Quizzes, Scale, Surveys
 • Opdateret den: Feb 27, 2017

  Hvordan opretter jeg et matchspørgsmål?

  Du kan oprette et matchspørgsmål for dine studerende.

  Bemærk: Matchspørgsmål understøtter i øjeblikket kun tekst.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes
 • Du kan oprette et quizspørgsmål, der kræver et numerisk svar, såsom spørgsmål for et matematikkursus.

  ærke Admin, Designer, Instructor Guide, Quizzes