Canvas Guider (Danish)Canvas GuiderGrundlæggende Guide Generel informationHvordan fungerer semesterdatoer, fagdatoer og sektionsdatoer i Canvas?

Hvordan fungerer semesterdatoer, fagdatoer og sektionsdatoer i Canvas?

Semesterdatoer, fagdatoer og sektionsdatoer er meget symbiotiske. Alle flyder sammen i alle aspekter af Canvas. Forskellige datoer giver forskellige brugere mulighed for at deltage i faget.

Datohierarkiet omfatter følgende:

  • Sektionsdatoer kan tilsidesætte fagdatoer
  • Fagdatoer kan tilsidesætte semesterdatoer

 

Derudover kan nogle tilsidesættelser lade faget være åbent for deltagelse.

Semesterdatoer, fagdatoer og sektionsdatoer kan også tilføjes gennem SIS-import.

I forbindelse med denne lektion, for at se et eksempel på, hvordan semesterdatoer, fagdatoer og sektionsdatoer fungerer sammen, kan du se PDF’en Semestre, fag og sektionstilmeldinger.

Bemærk: Slutdatoer finder sted nøjagtigt i det øjeblik, de er indstillet. For eksempel slutter et fag med en sluttid kl. 23:59 kl. 23:59:00.

Se semesterdetaljer

Semesterdatoer definerer en fast periode for en institution, hvor brugerne kan deltage i et fag. Semesterdatoer kan også bruges til semestre, trimestre eller kvartaler. I dette eksempel løber semestret fra d. 2. juli 2018 til d. 23. december 2018.

Administratorer har kontrol over, hvornår bestemte brugere kan deltage i fagene. Medmindre andet er angivet, arver de studerende semestrets start- og slutdato, mens lærere, undervisningsassistenter og designere arver en ’Når som helst’-startdato til semestrets slutdato. ’Når som helst’ betyder, at disse brugerroller altid kan få adgang til et fag, før semestret begynder.

Bemærk: Kun admins kan se siden Semestre i Canvas. Instruktører og studerende kan ikke se Semester-siden, så admins skal sørge for, at instruktører og studerende er opmærksomme på deres datoer offentligt, fx gennem et fagkatalog, et opslag på webstedet eller en anden distributionsmetode.

Advarsel om slutdatoen

Igen, i eksemplet om adgangsdatoer ville slutdatoene være som følger:

  • Instruktører (lærere) [1] kan få adgang til fag indtil kl. 00:00 d. 31. december 2018 (sidste hele dag er d. 30. december).
  • Alle andre med en semester slut-dato [2] kan få adgang til fag indtil kl. 00:00 d. 23. december 2018 (sidste hele dag er d. 22. december).

Når et semester er afsluttet, placeres tilhørende fag i en skrivebeskyttet tilstand (arkiveret). Skrivebeskyttet betyder, at et fag ikke er tilgængeligt til at indsende opgaver, skrive diskussioner, uploade filer, karaktergivning eller andre handlingsbaserede opgaver inden for et fag.

Bemærk: Canvas genererer i øjeblikket ikke en advarsel om semesterdatoer, som det bliver gjort for fagdatoer.

Se Fremtidige Tilmeldelser

Når en bruger tilføjes til et fag, indstiller semestret standarddatoer for, hvornår brugerne har adgang til fag, der er tildelt til det pågældende semester. Adgang vedrører offentliggjorte fag.

Hvis et fag ikke er offentliggjort eller ikke indeholder et link [1], kan de studerende ikke få adgang til noget fagindhold før startdatoen.

Hvis et fag offentliggøres [2], kan de studerende se indhold inden semestrets start. De kan dog ikke deltage fuldt ud i faget, som fx at indsende en opgave eller bidrage til et diskussionsemne. På startdatoen kan de studerende deltage fuldt ud i faget.

Nogle institutioner kan vælge at offentliggøre deres fag samme dag som semestrets startdato, så tidligere adgang til fagindhold ikke er et problem. Men nogle foretrækker at give instruktører mulighed for at offentliggøre deres egne fag forud for semestrets startdato og begrænse adgangen til faget helt, inden faget begynder. Studerende kan også være begrænset fra at kunne se et fag, efter at det er afsluttet.

Se fagdatoer

Se fagdatoer

Fagdatoer er som standard semestrets datoer. Fagdatoer kan dog indstilles til at tilsidesætte semesterdatoer eller komplimentere semesterdatoer. Både admins og instruktører kan administrere disse datoer.

I start- og slutdatoer [1] kan fagdatoer indstilles inden for semestret eller strække sig forbi semestret. Ved at tilføje en start- eller slutdato tilføjes eller fjernes faget til eller fra Kortvisnings-oversigten (hvis faget er markeret som favorit), og de studerende kan stadig deltage i faget ved at få adgang til deres fagliste indtil semestrets slutning.

Hvis du vil tilsidesætte semestrets datoer, skal du vælge afkrydsningsfeltet Studerende kan kun deltage i faget mellem disse datoer (Students can only participate in the course between these dates) [2]. Dette afkrydsningsfelt sikrer, at de studerende kun kan deltage i faget mellem de angivne datoer. Uden for disse datoer er faget i skrivebeskyttet tilstand for studerende og observatører.

Hvis for eksempel semestrets datoer var d. 31. august til d. 20. december, så kunne instruktøren indstille adgang til faget en uge senere og afslutte faget en uge tidligere. Ved at forkorte fagets slutdato og vælge afkrydsningsfeltet Studerendes deltagelse, vil de kun have skrivebeskyttet adgang til faget før og efter disse datoer. Instruktøren kan stadig styre fagindhold og karakterer, inden slutdatoen, der er fastsat for instruktører, nås.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Studerendes deltagelse ikke er markeret, oprettes der ikke en tilsidesættelse af fag. Studerende kan deltage i faget før og efter start- og slutdato, og deltagelsen vil altid blive bestemt af semestrets datoer. Fagets datoer vil dog stadig blive brugt til at bestemme placering i en studerendes fagliste (tidligere, nuværende eller fremtidig tilmelding).

Se sektionsdatoer

Se sektioner

Sektionsdatoer er de mest mobile datoer. Sektioner kan flyttes fra semester til semester eller fag til fag. Hvis sektionstilmeldinger skal flyttes, fx for at krydsliste en sektion ind i et andet fag, så skal sektionstilmeldinger flyttes, før de studerende afleverer arbejde til faget, da fagdeltagelse ikke kan overføres på tværs af sektioner.

Sektionsdatoer er som standard de samme som fagdatoer, medmindre du også opretter tilsidesættelse af sektionsdatoer.

Sektioner kan have forskellige start- og slutdatoer. For eksempel kan Sektion 2 indstilles med en startdato d. 26. september 2018 og en slutdato d. 14. december 2018. Sektioner inden for samme fag kan dele fagmateriale og have varierede afleveringsdatoer.