Canvas Guider (da)Instruktør Guide QuizzerHvordan opretter jeg et Multiple Choice spørgsmål?

Hvordan opretter jeg et Multiple Choice spørgsmål?

Du kan oprette et multiple choice spørgsmål for dine studerende.

Hvis du har brug for at redigere et multiple choice spørgsmål efter offentliggørelse af quizzen, kan du benytte quizombedømmelse til  at redigere quizspørgsmål og bede Canvas opdatere karakterer for studerende, som allerede har taget quizzen.

For at beregne scorer for Multiple Choice Quiz Spørgsmål inddeler Canvas det total antal mulige points med antallt af korrekte svar for det pågældende spørgsmål. Dette antal er tildelt for hvert korrekt svar valgt og fratrukket for hvert forkert valgt svar. Ingen points tildeles eller fratrækkes for korrekte eller forkerte svar, der ikke er valgt. For eksempel, en instruktør har oprettet et Multiple choice quiz spørgsmål med 9 mulige points, der inkluderer tre korrekte valg og to forkerte valg. Hvis en studerende vælger to korrekte svar og et forkert svar, skal de tildeles 3 totale points for det spørgsmål. Dette vil blive beregnet ved at tildele 3 points (9 totale points delt med 3 korrekte svar) for hvert korrekt svar og fratrukket 3 poits for det forkerte svar.

Tilføj spørgsmål

Tilføj spørgsmål

Med Spørgsmål (Questions) fanen [1] valgt inden i en ny quiz, skal du klikke på Nyt spørgsmål (New Question) knappen [2].

Indstil navn, type og points

Indstil navn, type og points

Quizspørgsmål er ikke automatisk nummereret for instruktører. For at tilføje et brugertilpasset navn til dit quizspørgsmål, skal du indtaste navnet i spørgsmålstekstfeltet. Brugertilpassede navne kan hjælpe dit med nemmere at identificere quizspørgsmål. Uanset spørgsmålsnavnet, vil studerende altid se quizspørgsmål i nummerisk orden (dvs. Spørgsmål 1, Spørgsmål 2).

Klik på rullemenuen og vælg Multiple Choice spørgsmålstypen [2].

Indtast antal af points, som spørgsmålet er værd (quiztotaler er beregnet baseret på et kombineret total af spørgsmål) [3].

Bemærk: Quiz point værdier understøtter op til to decimalpladser. Indtastning af mere end to decimalpladser vil afrunde pointværdier til nærmeste hundreddel.

Rediger Multiple Choice spørgsmålsdetaljer

Rediger Multiple Choice spørgsmålsdetaljer

For at opbygge et multiple choice spørgsmål, skal du indtaste de følgende detaljer:

  1. Spørgsmåltekst (benyt Rich Content Editor til at inkludere video, billeder, matematiske ligninger eller flash-aktiviteter)
  2. Spørgsmålets svarmuligheder
  3. Tekst for svarkommentar under hvert svar og/eller i slutningen af spørgsmålet

Opret svar med Rich Content Editor

Opret svar med Rich Content Editor

For at oprette dit svar med Rich Content Editor, skal du svæve over svaret og klikke på Rediger ikonet (Edit icon). Dette ikon vil tillade dig at poste videoer, lyd, matematiske ligninger og mere i svarbesvarelsen. Klik på Færdig (Done) når du er færdig.

Tilføj eller slet svar

Tilføj eller slet svar

Klik på Slet (Delete) ikonet [1] til højre for svaret for at slette det. Klik på Tilføj et andet svar (Add Another Answer) linket [2] for at oprette så mange distraheringer, som du ønsker. Multiple Choice spørgsmål kan have mere end fire svar.

Se korrekt svar

Se korrekt svar

Det korrekte svar er indikeret i grønt, mens inkorrekte svar er røde.

Som standard vil teksten i det første svar felt blive anset som korrekt af Canvas. Det korrekte svar er identificeret af en grøn pil [1] ved siden af svaret, og svarkommentaren [2] er også grøn.

Ændre korrekt svar

Ændre korrekt svar

For at vælge et andet svar som det korrekte svar, skal du svæve din kursor til venstre for det svar, du ønsker, for at afsløre en falmet grøn "spøgelses"-pil.

Pilen vil blive grøn [1], og svarkommentaren [2] vil også blive grøn for at indikere, at det korrekte svar er ændret.

Indtast feedbacktekst

Indtast feedbacktekst

Du kan vælge at give studerende feedback i svarkommentarfelterne. For at efterlade feedback for et specifik svar, skal du klikke på kommentarfeltet under svaret [1].

Du kan også oprette generelle svarkommentarer for quizspørgsmål som en helhed [2]. Studerende, der vælger ethvert forkert svar, vil se feedback i det røde kommentarfelt. Alle studerende vil se feedback i det blå kommentarfelt.   

Hver tekstboks kan udvides i størrelsen ved at klikke og trække i håndtagene i nederste højre hjørne af tekstboksen.

Opdater spørgsmål

Opdater spørgsmål

Klik på Opdater Spørgsmål (Update Question) knappen.

Tilføj yderligere individuelle spørgsmål om nødvendigt.

Studievisning af multiple choice spørgsmål

Studievisning af multiple choice spørgsmål

Dette er, hvordan studerende vil se et multiple choice spørgsmål i en quiz.

Studievisning af multiple choice korrekt svar

Studievisning af multiple choice korrekt svar

Dette er, hvad studerende vil se, hvis det er tilladt at se de korrekte svar efter indsendelse af quizzen.

Studerende kan se, hvilke svar der var korrekte ved at se det grønne flag [1]. Points er tildelt, hvis den studerende besvarer et multiple choice spørgsmål korrekt [2]. Bemærk, at den blå svarkommentar vil vises uanset om den studerende besvarer spørgsmålet korrekt eller forkert [3].

Studievisning af multiple choice forkert svar

Studievisning af multiple choice forkert svar

Dette er, hvad studerende vil se, hvis det er tilladt at se de forkerte svar efter indsendelse af quizzen.

Studerende kan se, hvilke svar der var forkerte ved at se det røde flag [1]. Ingen points er tildelt, hvis den studerende besvarer et multiple choice spørgsmål forkert [2]. Bemærk, at den blå svarkommentar vil vises, uanset om den studerende besvarer spørgsmålet korrekt eller forkert [3].