Canvas Guider (Danish)Canvas GuiderInstruktør Guide Nye testHvordan administrerer jeg indstillinger for en vurdering i New Quizzes?

Hvordan administrerer jeg indstillinger for en vurdering i New Quizzes?

Du kan tilpasse leveringsindstillinger for en vurdering i New Quizzes. Disse indstillinger vil tilpasse den måde, en vurdering leveres til de studerende på.

For at redigere pointresultatet, opgavegruppen, afleveringsdatoen, tilgængelighedsdatoer og de enkelte studerende og fagsektioner, der vil modtage vurderingen, skal vurderingen redigeres fra siden Opgaver.

Åbn Quiz

Åbn Quiz

Du kan oprette en ny vurdering eller åbne en eksisterende vurdering fra siden Tests.

Hvis du opretter en ny vurdering, klik på knappen Add Quiz (Tilføj test) [1]. Hvis du vil redigere en eksisterende vurdering, skal du klikke på vurderingens titel [2].

Åbn New Quizzes

Åbn New Quizzes

For at åbne New Quizzes fra en eksisterende vurdering skal du klikke på knappen Opret (Build).

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

Klik på fanen Settings (Indstillinger).

Se advarselsbesked

Se advarselsbesked

Hvis de studerende allerede har indsendt vurderingen, vises der en advarselsbesked på siden Leveringsindstillinger.

Bland spørgsmål

Bland spørgsmål

Hvis du vil blande spørgsmålenes rækkefølge, som de vises til de studerende, skal du klikke på knappen Shuffle Questions (Bland spørgsmålene). Hvis denne indstilling er slået fra, vises spørgsmålene i den rækkefølge, du angiver i vurderingen.

Bemærk: Spørgsmål i elementbanker, der er blevet tilføjet i en gruppe, vil fortsat blive randomiseret inden for denne gruppe, uanset om denne indstilling er slået til eller fra.

Bland svar

Desktop

For at blande svarenes rækkefølge, som de vises til de studerende for flere valgmuligheder, flere svar og match-spørgsmål, skal du klikke på knappen Shuffle Answers (Bland svar). Hvis denne indstilling er slået fra, vises svarene i den rækkefølge, du angiver i testspørgsmålene.

Bemærk: At blande svar garanterer ikke, at rækkefølgen vises forskelligt for hver enkelt studerende. Nogle studerende får den samme svarrækkefølge, afhængigt af antallet af svar til hvert spørgsmål.

Vis et spørgsmål ad gangen

Vis et spørgsmål ad gangen

Hvis du vil vise et spørgsmål ad gangen til de studerende, skal du klikke på knappen One Question at A Time (Ét spørgsmål ad gangen) [1]. For at give de studerende mulighed for at gå tilbage til tidligere spørgsmål i en vurdering, skal du markere afkrydsningsfeltet Allow Backtracking (Tillad at gå tilbage) [2]. Tillad at gå tilbage er aktiveret som standard.

Kræv en adgangskode for studerende

Kræv en adgangskode for studerende

For at kræve, at de studerende indtaster en adgangskode for at tage en vurdering, skal du klikke på knappen Require a student access code (Kræv en adgangskode for studerende) [1]. Indtast derefter adgangskoden i feltet Password (Adgangskode) [2]. Hvis du vil se en maskeret adgangskode, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Show access code (Vis adgangskode) [3].

Indstil tidsbegrænsning

Indstil tidsbegrænsning

For at indstille en tidsbegrænsning for en vurdering skal du klikke på knappen Time Limit (Tidsbegrænsning) [1]. Indtast derefter fristen ved hjælp af felterne Hours (Timer) og Minutes (Minutter) [2].

Bemærk: Igangværende test sendes automatisk, når Tilgængelighedsdatoen og -tiden overskrides, selvom der er tid tilbage.

Filter IP-adresser

Filter IP-adresser

For at filtrere IP-adresser for vurderingen skal du klikke på knappen Filter IP Addresses (Filtrer IP-adresser) [1]. Indtast derefter det tilladte IP-område i feltet Allowed IP range (Tilladt IP-område) [2]. For at tilføje flere IP-områder skal du klikke på linket Add Allowed range (Tilføj tilladt område) [3].

Tillad regnemaskine på skærmen

Tillad regnemaskine på skærmen

For at aktivere regnemaskinen for vurderingen skal du klikke på knappen Allow Calculator (Tillad regnemaskine) [1]. Vælg blandt de to lommeregnerindstillinger Grundlæggende eller Videnskabelig [2]. Den grundlæggende regnemaskine viser kun tal og grundlæggende matematiske funktioner (plus, minus, gange, dividere). Den videnskabelige regnemaskine viser flere muligheder for mere avancerede beregninger.

Tillad flere forsøg

For at tillade flere forsøg på en vurdering skal du klikke på knappen Allow multiple attempts (Tillad flere forsøg) [1]. For at bestemme, hvilket resultat der skal beholdes til den studerendes karakterer, skal du vælge indstillingen Score to keep (Resultat at beholde) i rullemenuen [2]. Du kan vælge at beholde det højeste resultat, det gennemsnitlige resultat, det seneste resultat eller det første resultat.

Indstil begrænsede forsøg

Som standard får studerende ubegrænsede forsøg, når indstillingen Allow multiple attempts (Tillad flere forsøg) er aktiveret. Hvis du vil indstille et begrænset antal forsøg, skal du vælge indstillingen Limited (Begrænset) [1]. Vælg derefter antallet af forsøg, du vil tillade [2].

Indstil venteperiode

For at indstille en venteperiode mellem hvert forsøg skal du markere afkrydsningsfeltet Require time between attempts (Kræv tid mellem forsøg) [1]. Vælg derefter dage [2], timer [3] og minutter [4] der påkræves at vente, før de kan begynde et nyt forsøg.

Skjul studerendes resultater

Skjul studerendes resultater

For at begrænse studerende fra at se vurderingsresultater, klik på knappen Restrict student result view (Begræns resultatvisning for studerende).

Bemærk: Studerende kan stadig se deres vurderingers karakterer i karakteroversigten, når indstillingen ”Begræns resultatvisning for studerende” er aktiveret. For at skjule karakterer fra studerende helt skal du aktivere en manuel opslagspolitik i karakteroversigten.