Canvas Guider (Danish)Canvas GuiderInstruktør Guide Nye testHvordan opretter jeg en vurdering ved hjælp af New Quizzes?

Hvordan opretter jeg en vurdering ved hjælp af New Quizzes?

Du kan oprette en vurdering ved hjælp af New Quizzes fra Test-siden. Du kan oprette forskellige typer indhold i hver vurdering.

Lær mere om New Quizzes.

Bemærk: New Quizzes er et LTI-værktøj, der kan tilvælges. Hvis dette værktøj ikke er tilgængeligt for dig, skal du kontakte din Canvas-administrator.

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I kursusnavigation skal du klikke på Quizzer (Quizzes) linket.

Tilføj vurdering

Tilføj vurdering

Klik på Tilføj Quiz (Add Quiz) knappen.

Opret ny testvurdering

Opret ny testvurdering

På skærmen Vælg et testprogram skal du vælge New Quizzes [1]. For at gemme dit valg af testprogram for dette fag skal du markere afkrydsningsfeltet Remember my choice for this course (Husk mit valg for dette fag) [2].

Klik derefter på knappen Submit (Indsend) [3].

Bemærk: Du kan når som helst nulstille dit valg af testprogram fra menuen Test-indstillinger.

Rediger vurderingsdetaljer

Rediger vurderingsdetaljer

I feltet Assignment Name (Navn på vurdering) [1] skal du indtaste vurderingens navn. For at indtaste vurderingsdetaljer skal du indtaste mulige point i alt [2], vælge opgavegruppen [3] og vælge, hvordan karakteren vises for de studerende [4].

For at fjerne denne vurdering fra beregning af slutkarakteren skal du klikke på afkrydsningsfeltet Do not count this assignment towards the final grade (Tæl ikke denne opgave med i slutkarakteren) [5].

De mulige point, der er angivet på siden med opgaveoplysninger, er det samlede antal mulige point for vurderingen. Point indstillet pr. spørgsmål bestemmer opnåede point for korrekte svar. Opnåede point for korrekte svar lægges sammen og divideres med summen af testens samlede spørgsmålspoint. Denne procentdel bruges derefter til at beregne det endelige resultat baseret på det samlede antal point, der er angivet på opgavens oplysningsside. Hvis du fx indstiller det samlede antal point på siden med opgaveoplysninger til 50 og opretter en vurdering med 10 spørgsmål, der hver er 1 point værd, har testen i alt 10 point, men er 50 point værd, når den gives karakter. Hvis en studerende besvarer 9 spørgsmål korrekt, er hans eller hendes testresultat 90 % (9/10). Det endelige resultat i karakteroversigten er dog 45/50 (90 %).

Tildel vurdering

Tildel vurdering

I feltet Assign to (Tildel til) [1] skal du vælge, hvem der skal tage vurderingen. Du kan tildele vurderingen til de enkelte studerende eller til sektioner.

I feltet Due (Afleveringsdato) [2] skal du vælge vurderingens afleveringsdato.

I felterne Available from (Tilgængelig fra) og Until (Indtil) [3] skal du vælge tilgængelighedsdatoer for vurderingen. Igangværende test afleveres automatisk, når Indtil-datoen og -klokkeslættet overskrides.

Bemærk: Hvis du har indstillet sektionstilsidesættelsesdatoer i dit fag, skal du muligvis vælge en fagsektion og angive afleverings- og tilgængelighedsdatoer, der falder inden for sektionens tilsidesættelsesdatoer.

Gem vurdering

Gem vurdering

For at gemme opgavens oplysninger skal du klikke på knappen Save (Gem) [1]. For at gemme og offentliggøre din vurdering skal du klikke på knappen Gem og udgiv (Save & Publish) [2].

Når du har klikket på knappen Gem eller Gem og udgiv, vender du tilbage til den side, hvor du åbnede vurderingen.

Åbn siden Opret

Desktop

For at åbne oprettelsessiden i New Quizzes og tilføje spørgsmål og indhold til din vurdering skal du klikke på knappen Opret (Build).

Opret vurdering

På siden til oprettelse af vurderinger kan du redigere titlen og beskrivelsen af din vurdering [1], se dine elementbanker [2], justere vurderingen til læringsudbytterne [3], forhåndsvise vurderingen fra visning for studerende [4] og navigere i vurderingen [5].

Du kan bruge Rich Content Editor til at formatere og tilføje indhold til dine vurderingsinstruktioner.

Tilføj indhold

Tilføj indhold

For at tilføje indhold til din vurdering skal du klikke på knappen Add (Tilføj).

Vælg indhold

For at indsætte indhold fra en elementbank skal du klikke på knappen Item Bank (Elementbank) [1]. For at oprette et nyt spørgsmål skal du klikke på knappen for spørgsmålstypen [2] eller tilføje stimulusindhold [3]

Følgende spørgsmålstyper er tilgængelige i New Quizzes:

Rediger spørgsmål

For hvert spørgsmål kan du indtaste spørgsmålets titel [1], spørgsmålets emne [2] og svar [3]. Du kan også vælge indstillinger, der er specifikke for spørgsmålet [4], justere spørgsmålet til et læringsudbytte [5] og tilføje spørgsmålet til en elementbank [6].

I feltet Point [7] kan du justere pointværdien for spørgsmålet ved at indtaste et tal eller klikke på piletasterne. For at tilføje generel feedback til studerende skal du klikke på Feedback-ikonet [8].

For at gemme spørgsmålet skal du klikke på knappen Done (Udført) [9].

Bemærk: Spørgsmål med en stil, der skal indsendes, inkluderer ikke et svarfelt og skal bedømmes manuelt.

Slet spørgsmål

For at slette et spørgsmål skal du klikke på Slet-ikonet [2]. Siden bekræfter, at du vil fjerne elementet.

Åbn spørgsmåls-navigatøren

Åbn spørgsmåls-navigatøren

For at åbne spørgsmåls-navigatøren og se din vurdering skal du klikke på Udvid-ikonet.

Vis spørgsmåls-navigatøren

I spørgsmåls-navigatøren kan du få vist hvert spørgsmålsnummer [1], spørgsmålstype [2], samlet antal point [3], spørgsmålets emne [4] og samlet antal spørgsmålspoint [5].

Administrer vurdering

For at se et spørgsmål i vurderingen skal du klikke på spørgsmålets emne [1]. Du bliver taget til spørgsmålet i vurderingen.

For at manuelt omarrangere spørgsmål skal du klikke på flyt-ikonet og holde det nede [2]. Træk spørgsmålet derhen, hvor du vil have, at det skal vises i vurderingen.

Gå tilbage til testsiden

Gå tilbage til testsiden

For at lukke din vurdering og vende tilbage til testsiden skal du klikke på knappen Gå tilbage (Return).