Canvas Guider (da)Canvas GuiderInstruktør Guide Profil og brugerindstillingerHvordan administrerer jeg som instruktør nye funktioner i min brugerkonto ?

Hvordan administrerer jeg som instruktør nye funktioner i min brugerkonto ?

Canvas søger til stadighed at oprette nye funktioner for at forbedre din brugeroplevelse. Hovedparten af forbedringerne vil blive gjort tilgængelige som en del af vores regelmæssige programfrigivelser. Nogle funktioner kan dog påvirke din personlige interaktion med Canvas.

Denne lektion giver et overblik over, hvordan man administrerer indstillinger for brugerniveaufunktioner i din brugerkonto. Admins og instruktører har ingen kontrol over brugerniveaufunktioner.

For at se specifikke tilgængelige funktionsmuligheder i Canvas kan du se brugerkontofunktioner-lektionen.

Åbn brugerindstillinger

Åbn brugerindstillinger

I Global Navigation klik på linket for Konto [1], klik derefter linket for Indstillinger [2].

Se Funktionsmuligheder

Se Funktionsmuligheder

Tilgængelige funktioner vil forekomme i Funktionsmuligheder-sektionen.

Se typer af funktioner

Se typer af funktioner

Hver funktion indeholder en beskrivelse af funktionen. For at udvide funktionsfeltet og vise beskrivelsen skal du klikke på pilikonet.

Se Funktionsmærkerne

Se Funktionsmærkerne

Funktionsmærker (Feature tags) hjælper med at identificere status for funktion. En funktion uden mærke [1] betyder, at funktionen er stabil og parat til brug i dit produktionsmiljø. Funktioner kan inkludere et pre-produktionsmærke, hvilket betyder funktionen er tilgængelig for brug i dit produktionsmiljø, men bliver stadig testet for brugbarhed og tilgængelighed. Aktivering af en betafunktion kan skabe uønskede hændelser på din Canvas-konto.

Bemærk: Fra tid til anden vil funktioner inkludere et udviklingsmærke, hvilket betyder, at funktionen er kun tilgængelig for test i dit betamiljø; den er ikke tilgængelig i dit produktionsmiljø. Ikke alle institutioner tillader testning i beta-miljøer.

Se Funktionsadgang

Se Funktionsadgang

Hvis en funktion vises, kan du vælge at slå funktionen til eller fra.

Tændt [1]: Klik på til/fra-knappen for at tænde denne funktion i din brugerkonto. Til/fra-knappen bliver grøn og viser et flueben.

Slukket [2]: Som standard vil funktionen være "off". Hvis du ikke vil aktivere denne funktion for din brugerkonto, skal du ikke aktivere denne knap.